Kártyás fizetés szolgáltatója:

Általános szerződési feltételek

 

1. § Értelmező rendelkezések

(1) jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő fogalmakat az alábbiak szerint értelmezzük.

 

a.) Megrendelés alatt értjük a http://mirci.hu/ webáruházban elektronikus módon leadott és a Szolgáltató által egyedi azonosítóval ellátott, elektronikus úton (e-mailen) visszaigazolt rendeléseket.

b.) Regisztráció alatt értjük akár a http://mirci.hu/ webáruházban elektronikus módon akár elektronikusan akár más módon megadott olyan személyes adatokat, amelyek az ügyfél azonosításához, illetve a megrendelés teljesítéséhez szükséges.

c.) Termék rendelkezésre állásán értjük a szolgáltató logisztikai központjában, vagy bármely telephelyén rendelkezésre álló – vagy a rendelésnek a Szolgáltatóhoz való beérkezését követően 48 órán belül beérkező - szabadon forgalomba hozható árut.

d.) Kézhezvételen értjük a megrendelő részéről, a Szolgáltató általi elektronikusan kiküldött információk időpontját, nem elektronikus kiküldés esetén pedig az értesítésről a megrenedelőnek való tudomására jutás időpontját. Készhezvételen értjük a szolgáltató részéről a megrendelő által közölt információk szolgáltató részére való tudomásra jutás időpontját.

e.) Utánvételen értjük az áru a megrendelőhöz történő eljuttatása alkalmával, a kiszállított és átadott áru árának helyszínen, készpénzben történő kifizetését, a szolgáltató megbízottja kezéhez.

f.) Rendeltetésszerű használaton értjük a termék szokásos, mindennapi életben történő, a termék leírásának megfelelő módon, körülmények között, időben és térben meghatározott feltételekkel való használatát.

g.) Az itt nem szabályozott fogalmakat úgy értjük, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.

 

2. § Időbeni hatály

(1) jelen Általános Szerződési Feltételek időbeni hatálya az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. Igazgatósága által történő hatályon kívül helyezéséig érvényes, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek felsőbb jogszabály változása miatt hatályát korábban elveszíti.

 

3. § Területi hatály

(1) jelen Általános Szerződési Feltételek területi hatálya kizárólag Magyarországra érvényes, Magyarország határain kívüli szolgáltatás esetére külön feltételek vonatkoznak.

 

4. § Szolgáltató

a.) A www.mirci.hu webáruházat (Mirci Játék webshop) az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. üzemelteti.

b.) A Szolgáltató cégneve: ADVISORS Ingatlanszakértő, Gazdasági és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

c.) A Szolgáltató rövidített neve: ADVISORS Ingatlanszakértő Kft.

d.) A Szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Mátrafüred u. 2.

e.) A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-268882

f.)  Alapítva: 1993

 

5. § Szolgáltatás igénybevétele

(1) A megrendelések leadása az Mirci Játék webshopban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a http://mirci.hu/ webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

(2) Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

(3) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

a.) Kézhezvételi időpont, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

b.) A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. 1583 Pf. 29. postacímre és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

c.) A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.

d.) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

e.) Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amely aktuális értéke a http://mirci.hu oldalon található meg.

f.) Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

g.) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

(4) Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

a.) Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális szervízhez kell fordulni.

(5) Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

(6) A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

(7) Bankkártyás fizetés esetén megrendelő elfogadja, hogy az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. (1163 Budapest, Mátrafüred u. 2.) által a www.mirci.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

6. § Egyéb rendelkezések

(1) A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

(2) A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

(3) A felhasználó a 6. § (2) pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

(4) Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

(5) A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

(6) Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a jatek@mirci.hu címen.

 

 

 

Mirci játék webshop

 

ADVISORS Ingatlanszakértő,

Gazdasági és Mérnökiroda Kft.

Cégjegyzék szám: 01-09-268882

Alapítva: 1993